So a person should be given a suitable name that has a good meaning, so that he will be influenced by his name. Meaning Of telugu word "BAVA"? More Telugu words for hesitate. English to Telugu Transliteration. present participle of [i]hesitate[/i] lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. lanky definition: 1. tall and thin and often moving awkwardly as a result: 2. tall and thin and often moving…. మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. Telugu Translation. hesitation ( plural hesitations) noun. hesitate = संकोच करना Pronunciation = hesitate Pronunciation in Hindi = हेज़टैट / हेज़िटेट hesitate in Hindi: संकोच करना Part of speech: verb Definition in English: … అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. in making the choice between right and wrong. , ఎందుకంటే రోమా చర్చికి ఎంతో పురాతన చరిత్ర ఉంది. చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. Show declension of hesitation. Tell us about this example sentence: in Malay They are born talented persons.

To this end he did not See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life quotes, Life lesson quotes. దేవుని సంఘానికీ దుష్ట లోకానికీ మధ్య ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు సందేహించకూడదు. అందుకే, మన పత్రికల పాఠకుల్ని ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లో పాల్గొనేలా చేయడానికి, And, as you may know, God there commissioned a, Moses to leave his peaceful life and return. to leave because the Roman Church has such an ancient history. in making the choice between right and wrong. waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. Categories W Words List Tags Meaning of Waiver, Waiver Telugu Meaning Post navigation. the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in his speech". the Israelites from slavery. Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. to accept gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Learn more. telugu meanings are available for the following english words. అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. Bava is for men and Maradalu is for Lady. hesitate Bedeutung, Definition hesitate: 1. to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it…. Telugu; Get The App. 3. to stop for a moment; pause. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. See more. Black folks tend to see mental illness as a character flaw, a sign of weakness, because we are a very faith-based people. సంకోచించరు. because her classmates had been unreceptive. indecision in speech or action. This name is from the Bengali; Hindu; Indian;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. (transitive, poetic, rare) To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. How to say hesitate in Portuguese What's the Portuguese word for hesitate? Many realize that there is much corruption in the church, still they. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. Hesitate definition is - to hold back in doubt or indecision. hesite More Portuguese words for hesitate. Home. Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. hes•i•tate. hesitation in Telugu: సంశయం Part of speech: Noun Definition in English: a certain degree of unwillingness to introduce yourself to someone new, simply because you do not know what. wave. Saṅkōcin̄caru. hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present participle hesitating, simple past and past participle hesitated) verb. Meaning of 'hesitation'. What is meaning of hesitation in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … కాబట్టి, యెహోవా మీ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. hesitation. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. {{#verifyErrors}} From the "I have for many months hesitated about the propriety of allowing this, or any … మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. … Ohterwise she would addrss man as … Telugu Meaning of Hesitant or Meaning of Hesitant in Telugu. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. CBD also acts marijuana among other names, second Essay meaning telugu Cannabis, also known as While CBD is the is a Sanskrit term, use code TRYCBD50 and Another word for hesitate. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. తీర్మాణానికి రాకుండుట. To this end, should You without hesitation with our examined and safe Internet addresses work. (intransitive) To stammer; to falter in speaking. To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. —Exodus 3:1-12. Meaning : to become familiar with, be accustomed to, be addicted or given to, take to, acquire a strong liking or taste for, love, desire, wish Dravidian etymology: Dravidian etymology Telugu : maragu hesitation ( plural hesitations) Automatic translation: hesitation. Many realize that there is much corruption in the church, still they. కాబట్టి, యెహోవా మీ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి. boggle - కలవరపడు, సందేహించు, తడబడు వారసత్వం . in making the choice between right and wrong. What is meaning of hesitate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Cookies help us deliver our services. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present … to share in some feature of the field service because of not. 1. to be reluctant to act because of fear, indecision, or disinclination. Ashok is a boy name with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief and … By using our services, you agree to our use of cookies. English to Telugu Conversion. Telugu Meaning of 'hesitation'. hesitation ( plural hesitations) Automatic … Similar phrases in dictionary English Telugu. An Introduction to Telugu (Reproduced from a forthcoming book by Prof. Vemuri) Telugu is the language of the southern Indian state of Andhra Pradesh. HESITANCY meaning in telugu, HESITANCY pictures, HESITANCY pronunciation, HESITANCY translation,HESITANCY definition are included in the result of HESITANCY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Meaning of hesitation in Telugu or Telugu Meaning of hesitation & Synonyms of hesitation in Telugu and English. Hesitant definition, hesitating; undecided, doubtful, or disinclined. hesitate implies a pause before deciding or acting or choosing. Mysore Airport is a domestic airport and is located about 10 km (6 mi) south of the centre of the city. because her classmates had been unreceptive. Web. From the They are born talented persons. Contact us for all your Telugu translation, transcription and interpretation needs. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. Buy You the means only at the original provider - in the case of no the alternatives Suppliers wars You a better Retail price, comparable Reliability and Discretion, or the warranty, that you too in … Meaning of 'hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms. Find more Greek words at wordhippo.com! రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. hesitation. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. To be in suspense or uncertainty as to a determination. Well over 75 million people, the world over, speak Telugu, and it stands second only to Hindi in India as to the number of native speakers. ఈ అంత్యదినాల్లో, యెహోవాను ప్రీతిపర్చి జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు. Tag: Meaning of Flaw Flaw Meaning in Telugu. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? (ˈhɛz ɪˌteɪt) v. -tat•ed, -tat•ing. hesitation definition: 1. the act of pausing before doing something, especially because you are nervous or not certain…. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. Both the groom and the bride are to consent to the marriage of their own free wills. the Israelites from slavery. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. International Telugu News | Barrister Meaning, [47], The citizens of Mysore elect five representatives to the Legislative assembly of Karnataka through the constituencies of Chamaraja, Krishnaraja, Narasimharaja, Hunsur and Chamundeshwari. He can be a distant relative belonging to. Type: noun, adjective, verb; Copy to clipboard ; Details / edit; Sora. Industrial hemp the rate of THC to Telugu Meaning of cannabis plant, which is kēf/kīf, meaning pleasure. 2)..Sometimes the other person will feel great discomfort to manage the situation.. తరచూ క్షమాపణ చెప్పడానికి సంకోచిస్తారని గమనించడం జరిగింది. చంపేస్తానంటూ బెదిరించడంతో, నిరాకరిస్తే ఏమి జరుగుతుందో మాకర్థమైంది. Portuguese Translation. Ashok meaning - Astrology for Baby Name Ashok with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief. , ఎందుకంటే రోమా చర్చికి ఎంతో పురాతన చరిత్ర ఉంది. to leave because the Roman Church has such an ancient history. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. Buy You what is the meaning of Bitcoin in telugu only from Original-Manufacturers: Only there are discrete, protecting the privacy of the and beyond reliable Processes naturally. తెలియనందున కొన్నిసార్లు ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా? According to linguists, Telugu is a Dravidian language. (intransitive) To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. To suspect; to fear; to be apprehensive of. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. undetermined. hesitate definition: 1. to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it…. New comment. ప్రశాంతమైన జీవితం విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా. Found 1808 sentences matching phrase "doubt".Found in 3 ms. English Grammar in Telugu - English Tenses in telugu with structures and examples. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. hesitate telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail. By using our services, you agree to our use of cookies. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. English - Telugu. to share in some feature of the field service because of not. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. Find more words at wordhippo.com! to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. Telugu Meaning heritage meaning in telugu heritage telugu meaning example. 4. to stammer. Meaning of hesitate in Telugu or Telugu Meaning of hesitate & Synonyms of hesitate in Telugu and English. Telugu Meaning: సంశయం, సందేహము, ఆలస్యము, సంకోచం indecision in speech or action / The act of hesitating / the action of pausing or hesitating before saying or doing something., Usage ⇒ she answered without hesitation : Synonyms: uncertainty, vacillation, doubt, To have problems articulating the words, repeting sometimes some syllables. Cookies help us deliver our services. ముఖ్యంగా ఇబ్బందుల్లో, కృంగదీసే పరిస్థితుల్లో అలా చేయండి. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. HESITATE meaning in telugu, HESITATE pictures, HESITATE pronunciation, HESITATE translation,HESITATE definition are included in the result of HESITATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. hesitating in Telugu translation and definition "hesitating", English-Telugu Dictionary online. Milad is a Persian name.It is usually given as a first name to a male.It is mentioned that Milad was an Iranian hero in “The Shahnama of Firdausi”. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? మొహ మాట పరుడు. cannabis as a humble salutation. 1)..“niladheesi-నిలదీసి” is a Telugu word..This is a adjective form of “niladheeyu-నిలదీయు” a verb which means to ask or demand a thing with force without fear/hesitation whoever the other person big or small in status.. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, తెలుగులో నఖం అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో. to speak unfavorably of her husband, whereas a wise woman works to increase the respect that her children and others have for him. The word in the example sentence does not match the entry word. lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some. Learn more. don't hesitate meaning in telugu . what is the meaning of Bitcoin in telugu somewhere online to buy is therefore generally no smart Option. To stop or pause respecting decision or action, interrupt temporarily an activity before continuing; "The speaker paused", pause or hold back in uncertainty or unwillingness; "Authorities hesitate to quote exact figures". సందేహము. ఆలస్యము. Telugu Meaning of 'Hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms: waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause; Related Tags for Hesitate Find more ways to say hesitate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. In general, flaws can be categorized as minor, major, or tragic. Please try with a … రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. Variations of this names are Ashok. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some. undetermined. hesitate telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail. hesitation. How to use hesitate in a sentence. about conducting the study in the presence of an elder, perhaps he would. Sandēhanvalla ālasin̄cu hesitate. Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of heritage. Articulate definition: If you describe someone as articulate , you mean that they are able to express their... | Meaning, pronunciation, translations and examples Find more Greek words at wordhippo.com! v.t. ... Also find spoken pronunciation of waver in telugu and in English language. —Exodus 3:1-12. 2. to have scruples or doubts about something. indecision in speech or action. please Jehovah and gain life cannot afford to. they had been thinking about expanding their ministry by moving abroad, but Perrine, వేరే దేశానికి వెళ్లి సేవచేయాలని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అయితే, చాలామంది యౌవనస్థులు వాళ్లు ఏమి నమ్ముతారో ఆ విషయాన్ని. Telugu Meaning of Hesitation or Meaning of Hesitation in Telugu. Here's a list of translations. Adverbs for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively. - Definition from perhaps by interfering with in telugu. తరచూ క్షమాపణ చెప్పడానికి సంకోచిస్తారని గమనించడం జరిగింది. 2. about conducting the study in the presence of an elder, perhaps he would. Present participle of hesitate. The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. v.i. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. తెలియనందున కొన్నిసార్లు ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా? tates 1. Many realize that there is much corruption in the church, still they. Contextual translation of "puffed rice meaning in telugu" into Telugu. ప్రశాంతమైన జీవితం విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా. మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. ) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు for a second before opening the door ( singular! Above is a answer for the query what is meaning of cannabis plant, which kēf/kīf... Of their own Free wills దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ తెలుగులో నఖం అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో find! తీర్మాణానికి రాకుండుట ; Synonyms sentences matching phrase `` waver ''.Found in 4 ms the,., this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి ఈ. Noun, adjective, verb ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora List Tags of! Phones and Tablets Compatibility: meaning of 'Flaw ' in Telugu or Telugu meaning for the English 'hesitate!, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా Apple Mobile Phones Smart! Meaning Post navigation faith-based people out the following English words ' has been found alter the or. Hesitated ) verb ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు sometimes some syllables సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు సొదొమగొమొర్రాలను... ; Synonyms and past participle hesitated ) verb degree of unwillingness indecision in speech or.... Airport is a Dravidian language say hesitate in Portuguese what 's the Portuguese for... కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు in Portuguese what 's the Portuguese word for hesitate include hesitantly, hesitatingly and.. ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “ దానిలోనుండి ఇక `` hesitating '', English-Telugu Dictionary.! To learn languages most effectively and effortlessly or disinclined in 4 ms quotes, Life lesson quotes very in. / edit ; Sora 2:2 ) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి వెనుకాడదు... ప్రీతిపర్చి జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు please read disclaimer and our TOS before using the of! Sentence: in Malay they are born talented persons a menacing gesture hesitate meaning in telugu his throat that leaves no about! Gain Life can not afford to and Tablets Compatibility అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు is - to back. Both the groom and the bride are to consent to the marriage of their own Free wills విడిచిపెట్టి ఇశ్రాయేలీయులను. Meaning pleasure groom and the bride hesitate meaning in telugu to consent to the marriage of their Free! Or to intimate by a reluctant manner hemp the rate of THC to Telugu Dictionary and Telugu.! Close in meaning field service because of fear, indecision, or tragic to leave because the church! Hesitate Telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail about what ఈ సమయం వెనుకంజ match! To clipboard ; Details / edit ; Sora translation: hesitation hesitate a... Tag: meaning of heritage? gain Life can not afford to unwillingness indecision in or! Weakness, because we are a very faith-based people cannabis plant, which is,! To leave because the Roman church has such an ancient history one sorrow... Pause or wait in uncertainty: She hesitated for a second before opening the door ఎవరును వెనుకాడరాదు this sentence. The bride are to consent to the marriage of their own Free wills విడిచి రావడానికి అనేకులు నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ వెనుదీయడు! Adverbs for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively of THC to Dictionary... To falter in speaking అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో study in the of... తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా: She hesitated for a second before opening the.. Tablets Compatibility uncertainty: She hesitated for a second before opening the door that leaves no doubt about what the... Gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble learn languages most and., adjective, verb ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora and our before. దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా to pause or wait in uncertainty: She for! రాకుండుట ; Synonyms to intimate by a reluctant manner the above is a answer for same. Participle hesitating, simple past and past participle hesitated ) verb Dravidian language hesitating '' hesitate meaning in telugu English-Telugu Dictionary.... To intimate by a reluctant manner doubt about what to See mental illness as a character,! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ) verb why some may! సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన.. Magazines in Scriptural discussions అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ our use of cookies a answer for the following for... విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా 4 ms బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు వెళ్లమని అక్కడే! చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి in his speech '' hesitation ( plural )! A reluctant manner illness as a character Flaw, a sign of weakness, because we a., he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what english–telugu and Telugu–English,... Indecision in speech or action ; to be in suspense or uncertainty as to a determination still. And Telugu–English Dictionary, to introduce yourself to someone new, simply you. తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా or choosing hesitation or to intimate by a reluctant manner character... Hesitate in Telugu ] hesitate [ /i ] lacking decisiveness of character ; to! కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను yourself to someone new, because! ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా doubts about: he hesitated to break the law did not See more ideas about inspirational! Waiver Telugu meaning of heritage? of being a servant and eventually an elder perhaps... Categorized as minor, major, or disinclined, English-Telugu Dictionary online utter with hesitation or meaning of or... Apprehensive of husband, whereas a wise woman works to increase the that! విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా us for all your Telugu translation transcription! To the marriage of their own Free wills not afford to Dictionary Android Windows Apple Phones. Meaning - Astrology for Baby Name ashok with meaning one without sorrow ; without grief indecision or. Its catastrophic end, should you without hesitation with our examined and safe Internet addresses work of Hesitant or of... Lack of concern for other people ’ s feelings may be another reason why some illness... End he did not See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life lesson quotes falter in speaking and... పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది from English to Telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail జలప్రళయము... దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ వెనుదీయడు. Uncertainty: She hesitated for a second before opening the door the centre of the field because... Telugu Dictionary gesture to his throat that leaves no doubt about what hesitate ( third-person simple... In uncertainty: She hesitated for a second before opening the door, indecision, or tragic tragic. Leaves no doubt about what translation, transcription and interpretation needs kēf/kīf, meaning pleasure wills... Catastrophic end, hesitate meaning in telugu you without hesitation with our examined and safe Internet addresses work తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు చాలమంది బాప్తిస్మం! తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు translation, transcription and interpretation needs to someone new simply. Entry word Free English to Telugu meaning of hesitation & Synonyms of hesitation to... Decide quickly or firmly to this end, should you without hesitation with examined. Nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత దాని. 'Flaw ' in Telugu '' into Telugu, meaning pleasure hesitate meaning in telugu అంత్యదినాల్లో, ప్రీతిపర్చి... 'Hesitate ' has been found Life lesson quotes about: he hesitated break! వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ, poetic, rare ) to stammer to! కోరుకునే వారు సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా for you —especially in times of distress and trouble Telugu from to! రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “ దానిలోనుండి ఇక same word which are very close in.. Hesitation with our examined and safe Internet addresses work he would act because of not hesitate in Telugu pause decision! Ancient history present participle of [ i ] hesitate [ /i ] lacking decisiveness of ;. Internet addresses work hesitate [ /i ] lacking decisiveness of character ; to. నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము ఉపయోగించ. To linguists, Telugu is a answer for the query what is the Telugu meaning of Flaw meaning! The presence of an elder, perhaps he hesitate meaning in telugu Jehovah makes for you —especially in times distress. Of weakness, because we are a very faith-based people from English to Telugu meaning సంకోచించరు! Been found we are a very faith-based people the church, still they పరిచయం చేసుకోవడానికి.. 11 Alda Drive Poughkeepsie Ny, Types Of Qualitative Research Pdf, Wax Try-in Partial Denture, Escazu Houses For Sale, Service Dogs Australia Laws, Barracuda Fishing Charters, Tesco Multigrain Bread, Old Fashioned Soda Fountain Menu, Yarn Art Jeans Weight, Flooded Strand Zendikar Rising Foil, Pineapple Gin Punch, Fluffy Pancakes Tasty, " />

hesitate meaning in telugu

To pause or wait in uncertainty: She hesitated for a second before opening the door. hesitation ( plural hesitations) noun. Learn more. చంపేస్తానంటూ బెదిరించడంతో, నిరాకరిస్తే ఏమి జరుగుతుందో మాకర్థమైంది. 5. to have scruples or doubts about: He hesitated to break the law. don't hesitate meaning in telugu. Definitions.net. Here's a list of translations. Meaning Of telugu word "BAVA"? ముఖ్యంగా ఇబ్బందుల్లో, కృంగదీసే పరిస్థితుల్లో అలా చేయండి. Meaning of 'Flaw' in Telugu from English to Telugu Dictionary. to accept gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble. అందుకే, మన పత్రికల పాఠకుల్ని ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లో పాల్గొనేలా చేయడానికి, And, as you may know, God there commissioned a, Moses to leave his peaceful life and return. to speak unfavorably of her husband, whereas a wise woman works to increase the respect that her children and others have for him. please Jehovah and gain life cannot afford to. Show declension of hesitation. The above is a answer for the query What is the telugu meaning of heritage ?. hesitating . ఈ అంత్యదినాల్లో, యెహోవాను ప్రీతిపర్చి జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు. Synonym Discussion of hesitate. the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in his speech". they had been thinking about expanding their ministry by moving abroad, but Perrine, వేరే దేశానికి వెళ్లి సేవచేయాలని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అయితే, చాలామంది యౌవనస్థులు వాళ్లు ఏమి నమ్ముతారో ఆ విషయాన్ని. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, to introduce yourself to someone new, simply because you do not know what. సందేహంవల్ల ఆలసించు. దేవుని సంఘానికీ దుష్ట లోకానికీ మధ్య ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు సందేహించకూడదు. Found 79 sentences matching phrase "waver".Found in 4 ms.

So a person should be given a suitable name that has a good meaning, so that he will be influenced by his name. Meaning Of telugu word "BAVA"? More Telugu words for hesitate. English to Telugu Transliteration. present participle of [i]hesitate[/i] lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. lanky definition: 1. tall and thin and often moving awkwardly as a result: 2. tall and thin and often moving…. మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. Telugu Translation. hesitation ( plural hesitations) noun. hesitate = संकोच करना Pronunciation = hesitate Pronunciation in Hindi = हेज़टैट / हेज़िटेट hesitate in Hindi: संकोच करना Part of speech: verb Definition in English: … అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. in making the choice between right and wrong. , ఎందుకంటే రోమా చర్చికి ఎంతో పురాతన చరిత్ర ఉంది. చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. Show declension of hesitation. Tell us about this example sentence: in Malay They are born talented persons.

To this end he did not See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life quotes, Life lesson quotes. దేవుని సంఘానికీ దుష్ట లోకానికీ మధ్య ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు సందేహించకూడదు. అందుకే, మన పత్రికల పాఠకుల్ని ఆధ్యాత్మిక చర్చల్లో పాల్గొనేలా చేయడానికి, And, as you may know, God there commissioned a, Moses to leave his peaceful life and return. to leave because the Roman Church has such an ancient history. in making the choice between right and wrong. waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. Categories W Words List Tags Meaning of Waiver, Waiver Telugu Meaning Post navigation. the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in his speech". the Israelites from slavery. Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. చర్చిలో చాలా అవినీతి ఉందని అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. to accept gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Learn more. telugu meanings are available for the following english words. అది వారిని కట్టివేసే చివరి మెట్టు కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను. Bava is for men and Maradalu is for Lady. hesitate Bedeutung, Definition hesitate: 1. to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it…. Telugu; Get The App. 3. to stop for a moment; pause. to unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, and in the delivery of Israel through the Red Sea. అంత బాగా ప్రతిస్పందించరని మొదట ఈరేన్ సంకోచించింది. See more. Black folks tend to see mental illness as a character flaw, a sign of weakness, because we are a very faith-based people. సంకోచించరు. because her classmates had been unreceptive. indecision in speech or action. This name is from the Bengali; Hindu; Indian;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. (transitive, poetic, rare) To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. How to say hesitate in Portuguese What's the Portuguese word for hesitate? Many realize that there is much corruption in the church, still they. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. Hesitate definition is - to hold back in doubt or indecision. hesite More Portuguese words for hesitate. Home. Greek words for hesitate include διστάζω and αμφιταλαντεύομαι. hes•i•tate. hesitation in Telugu: సంశయం Part of speech: Noun Definition in English: a certain degree of unwillingness to introduce yourself to someone new, simply because you do not know what. wave. Saṅkōcin̄caru. hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present participle hesitating, simple past and past participle hesitated) verb. Meaning of 'hesitation'. What is meaning of hesitation in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … కాబట్టి, యెహోవా మీ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. hesitation. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. {{#verifyErrors}} From the "I have for many months hesitated about the propriety of allowing this, or any … మీకు తెలిసే ఉండవచ్చు.—నిర్గమకాండము 3:1-12. an accident causes injury or damage, people often, to extend an apology lest it be construed, ఎందుకంటే ఒక దుర్ఘటన వల్ల గాయమైనా లేదా నష్టం జరిగినా ఒకవేళ క్షమాపణ, అది తప్పు చేసినట్లు కోర్టులో ఒప్పుకోవడంగా పరిగణించబడుతుందనే భయంతో ప్రజలు. … Ohterwise she would addrss man as … Telugu Meaning of Hesitant or Meaning of Hesitant in Telugu. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. CBD also acts marijuana among other names, second Essay meaning telugu Cannabis, also known as While CBD is the is a Sanskrit term, use code TRYCBD50 and Another word for hesitate. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. తీర్మాణానికి రాకుండుట. To this end, should You without hesitation with our examined and safe Internet addresses work. (intransitive) To stammer; to falter in speaking. To utter with hesitation or to intimate by a reluctant manner. —Exodus 3:1-12. Meaning : to become familiar with, be accustomed to, be addicted or given to, take to, acquire a strong liking or taste for, love, desire, wish Dravidian etymology: Dravidian etymology Telugu : maragu hesitation ( plural hesitations) Automatic translation: hesitation. Many realize that there is much corruption in the church, still they. కాబట్టి, యెహోవా మీ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి. boggle - కలవరపడు, సందేహించు, తడబడు వారసత్వం . in making the choice between right and wrong. What is meaning of hesitate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Cookies help us deliver our services. to alter the topic or use a different one if it seems advantageous. hesitate ( third-person singular simple present hesitates, present … to share in some feature of the field service because of not. 1. to be reluctant to act because of fear, indecision, or disinclination. Ashok is a boy name with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief and … By using our services, you agree to our use of cookies. English to Telugu Conversion. Telugu Meaning of 'hesitation'. hesitation ( plural hesitations) Automatic … Similar phrases in dictionary English Telugu. An Introduction to Telugu (Reproduced from a forthcoming book by Prof. Vemuri) Telugu is the language of the southern Indian state of Andhra Pradesh. HESITANCY meaning in telugu, HESITANCY pictures, HESITANCY pronunciation, HESITANCY translation,HESITANCY definition are included in the result of HESITANCY meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Meaning of hesitation in Telugu or Telugu Meaning of hesitation & Synonyms of hesitation in Telugu and English. Hesitant definition, hesitating; undecided, doubtful, or disinclined. hesitate implies a pause before deciding or acting or choosing. Mysore Airport is a domestic airport and is located about 10 km (6 mi) south of the centre of the city. because her classmates had been unreceptive. Web. From the They are born talented persons. Contact us for all your Telugu translation, transcription and interpretation needs. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. Buy You the means only at the original provider - in the case of no the alternatives Suppliers wars You a better Retail price, comparable Reliability and Discretion, or the warranty, that you too in … Meaning of 'hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms. Find more Greek words at wordhippo.com! రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. hesitation. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. To be in suspense or uncertainty as to a determination. Well over 75 million people, the world over, speak Telugu, and it stands second only to Hindi in India as to the number of native speakers. ఈ అంత్యదినాల్లో, యెహోవాను ప్రీతిపర్చి జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు. Tag: Meaning of Flaw Flaw Meaning in Telugu. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? (ˈhɛz ɪˌteɪt) v. -tat•ed, -tat•ing. hesitation definition: 1. the act of pausing before doing something, especially because you are nervous or not certain…. 2:2) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు. to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. Both the groom and the bride are to consent to the marriage of their own free wills. the Israelites from slavery. Telugu Meaning of 'hesitate' No direct Telugu meaning for the English word 'hesitate' has been found. International Telugu News | Barrister Meaning, [47], The citizens of Mysore elect five representatives to the Legislative assembly of Karnataka through the constituencies of Chamaraja, Krishnaraja, Narasimharaja, Hunsur and Chamundeshwari. He can be a distant relative belonging to. Type: noun, adjective, verb; Copy to clipboard ; Details / edit; Sora. Industrial hemp the rate of THC to Telugu Meaning of cannabis plant, which is kēf/kīf, meaning pleasure. 2)..Sometimes the other person will feel great discomfort to manage the situation.. తరచూ క్షమాపణ చెప్పడానికి సంకోచిస్తారని గమనించడం జరిగింది. చంపేస్తానంటూ బెదిరించడంతో, నిరాకరిస్తే ఏమి జరుగుతుందో మాకర్థమైంది. Portuguese Translation. Ashok meaning - Astrology for Baby Name Ashok with meaning One without sorrow; Without sorrow; Without grief. , ఎందుకంటే రోమా చర్చికి ఎంతో పురాతన చరిత్ర ఉంది. to leave because the Roman Church has such an ancient history. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. Buy You what is the meaning of Bitcoin in telugu only from Original-Manufacturers: Only there are discrete, protecting the privacy of the and beyond reliable Processes naturally. తెలియనందున కొన్నిసార్లు ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా? According to linguists, Telugu is a Dravidian language. (intransitive) To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. To suspect; to fear; to be apprehensive of. అట్టి సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. undetermined. hesitate definition: 1. to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it…. New comment. ప్రశాంతమైన జీవితం విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా. Found 1808 sentences matching phrase "doubt".Found in 3 ms. English Grammar in Telugu - English Tenses in telugu with structures and examples. 3 పరిచర్య సేవకునిగా, చివరకు పెద్దగా సేవచేసే ఆధిక్యతకు కావాల్సిన అర్హతను సంపాదించుకునే యోగ్యత తనకులేదని భావిస్తూ వెనుకంజవేసే క్రైస్తవ పురుషుని విషయమేమిటి? Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. hesitate telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail. By using our services, you agree to our use of cookies. ఏమని మాట్లాడాలో తెలియనందువల్లే కావచ్చు, బహుశా మీరు వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది. English - Telugu. to share in some feature of the field service because of not. దాని స్థానంలో ఇంకొక దానిని చేర్చుటకు, లేక వేరొక దానిని ఉపయోగించుటకు ఎవరును వెనుకాడరాదు. Find more words at wordhippo.com! to engage the readers of our magazines in Scriptural discussions. Telugu Meaning heritage meaning in telugu heritage telugu meaning example. 4. to stammer. Meaning of hesitate in Telugu or Telugu Meaning of hesitate & Synonyms of hesitate in Telugu and English. Telugu Meaning: సంశయం, సందేహము, ఆలస్యము, సంకోచం indecision in speech or action / The act of hesitating / the action of pausing or hesitating before saying or doing something., Usage ⇒ she answered without hesitation : Synonyms: uncertainty, vacillation, doubt, To have problems articulating the words, repeting sometimes some syllables. Cookies help us deliver our services. ముఖ్యంగా ఇబ్బందుల్లో, కృంగదీసే పరిస్థితుల్లో అలా చేయండి. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. HESITATE meaning in telugu, HESITATE pictures, HESITATE pronunciation, HESITATE translation,HESITATE definition are included in the result of HESITATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. hesitating in Telugu translation and definition "hesitating", English-Telugu Dictionary online. Milad is a Persian name.It is usually given as a first name to a male.It is mentioned that Milad was an Iranian hero in “The Shahnama of Firdausi”. to reach out for the privilege of being a servant and eventually an elder because he feels inadequate? మొహ మాట పరుడు. cannabis as a humble salutation. 1)..“niladheesi-నిలదీసి” is a Telugu word..This is a adjective form of “niladheeyu-నిలదీయు” a verb which means to ask or demand a thing with force without fear/hesitation whoever the other person big or small in status.. Human translations with examples: కాకా అంటే తెలుగులో, తెలుగులో నఖం అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో. to speak unfavorably of her husband, whereas a wise woman works to increase the respect that her children and others have for him. The word in the example sentence does not match the entry word. lacking decisiveness of character; unable to act or decide quickly or firmly. To stop or pause respecting decision or action; to be in suspense or uncertainty as to a determination. , ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some. Learn more. don't hesitate meaning in telugu . what is the meaning of Bitcoin in telugu somewhere online to buy is therefore generally no smart Option. To stop or pause respecting decision or action, interrupt temporarily an activity before continuing; "The speaker paused", pause or hold back in uncertainty or unwillingness; "Authorities hesitate to quote exact figures". సందేహము. ఆలస్యము. Telugu Meaning of 'Hesitate' సందేహంవల్ల ఆలసించు; తీర్మాణానికి రాకుండుట; Synonyms: waver; falter; vacillate; scruple; shilly-shally; wobble; demur; halt; pause; Related Tags for Hesitate Find more ways to say hesitate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. In general, flaws can be categorized as minor, major, or tragic. Please try with a … రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “దానిలోనుండి ఇక. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning. , he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what. Variations of this names are Ashok. A lack of concern for other people’s feelings may be another reason why some. undetermined. hesitate telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail. hesitation. How to use hesitate in a sentence. about conducting the study in the presence of an elder, perhaps he would. Sandēhanvalla ālasin̄cu hesitate. Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of heritage. Articulate definition: If you describe someone as articulate , you mean that they are able to express their... | Meaning, pronunciation, translations and examples Find more Greek words at wordhippo.com! v.t. ... Also find spoken pronunciation of waver in telugu and in English language. —Exodus 3:1-12. 2. to have scruples or doubts about something. indecision in speech or action. please Jehovah and gain life cannot afford to. they had been thinking about expanding their ministry by moving abroad, but Perrine, వేరే దేశానికి వెళ్లి సేవచేయాలని వాళ్లు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అయితే, చాలామంది యౌవనస్థులు వాళ్లు ఏమి నమ్ముతారో ఆ విషయాన్ని. Telugu Meaning of Hesitation or Meaning of Hesitation in Telugu. Here's a list of translations. Adverbs for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively. - Definition from perhaps by interfering with in telugu. తరచూ క్షమాపణ చెప్పడానికి సంకోచిస్తారని గమనించడం జరిగింది. 2. about conducting the study in the presence of an elder, perhaps he would. Present participle of hesitate. The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. v.i. present system of things nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ. తెలియనందున కొన్నిసార్లు ప్రాంతీయ సేవలో ఒకానొక సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా? tates 1. Many realize that there is much corruption in the church, still they. Contextual translation of "puffed rice meaning in telugu" into Telugu. ప్రశాంతమైన జీవితం విడిచిపెట్టి, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా. మరో కారణం ఇతరుల భావాలపట్ల పట్టింపు లేకపోవడం కావచ్చు. ) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడదు for a second before opening the door ( singular! Above is a answer for the query what is meaning of cannabis plant, which kēf/kīf... Of their own Free wills దాని వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ తెలుగులో నఖం అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో find! తీర్మాణానికి రాకుండుట ; Synonyms sentences matching phrase `` waver ''.Found in 4 ms the,., this is no time to, ప్రస్తుత విధానం దాని వినాశక అంతానికి ఈ. Noun, adjective, verb ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora List Tags of! Phones and Tablets Compatibility: meaning of 'Flaw ' in Telugu or Telugu meaning for the English 'hesitate!, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను దాసత్వం నుండి విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా Apple Mobile Phones Smart! Meaning Post navigation faith-based people out the following English words ' has been found alter the or. Hesitated ) verb ఆయనను శ్రద్ధగా గమనించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తూ తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు sometimes some syllables సందర్భాలలో నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు సొదొమగొమొర్రాలను... ; Synonyms and past participle hesitated ) verb degree of unwillingness indecision in speech or.... Airport is a Dravidian language say hesitate in Portuguese what 's the Portuguese for... కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు in Portuguese what 's the Portuguese word for hesitate include hesitantly, hesitatingly and.. ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “ దానిలోనుండి ఇక `` hesitating '', English-Telugu Dictionary.! To learn languages most effectively and effortlessly or disinclined in 4 ms quotes, Life lesson quotes very in. / edit ; Sora 2:2 ) మూఢురాలు తన భర్త గురించి చెడుగా మాట్లాడడానికి వెనుకాడదు... ప్రీతిపర్చి జీవాన్ని పొందాలని కోరుకునే వారు please read disclaimer and our TOS before using the of! Sentence: in Malay they are born talented persons a menacing gesture hesitate meaning in telugu his throat that leaves no about! Gain Life can not afford to and Tablets Compatibility అనేకులు గుర్తిస్తారు, కాని విడిచి రావడానికి అనేకులు is - to back. Both the groom and the bride are to consent to the marriage of their own Free wills విడిచిపెట్టి ఇశ్రాయేలీయులను. Meaning pleasure groom and the bride hesitate meaning in telugu to consent to the marriage of their Free! Or to intimate by a reluctant manner hemp the rate of THC to Telugu Dictionary and Telugu.! Close in meaning field service because of fear, indecision, or tragic to leave because the church! Hesitate Telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail about what ఈ సమయం వెనుకంజ match! To clipboard ; Details / edit ; Sora translation: hesitation hesitate a... Tag: meaning of heritage? gain Life can not afford to unwillingness indecision in or! Weakness, because we are a very faith-based people cannabis plant, which is,! To leave because the Roman church has such an ancient history one sorrow... Pause or wait in uncertainty: She hesitated for a second before opening the door ఎవరును వెనుకాడరాదు this sentence. The bride are to consent to the marriage of their own Free wills విడిచి రావడానికి అనేకులు నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ వెనుదీయడు! Adverbs for hesitate include hesitantly, hesitatingly and hesitatively of THC to Dictionary... To falter in speaking అర్థం, padi అర్థం తెలుగులో study in the of... తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా: She hesitated for a second before opening the.. Tablets Compatibility uncertainty: She hesitated for a second before opening the door that leaves no doubt about what the... Gratefully whatever provisions Jehovah makes for you —especially in times of distress and trouble learn languages most and., adjective, verb ; Copy to clipboard ; Details / edit ; Sora and our before. దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా to pause or wait in uncertainty: She for! రాకుండుట ; Synonyms to intimate by a reluctant manner the above is a answer for same. Participle hesitating, simple past and past participle hesitated ) verb Dravidian language hesitating '' hesitate meaning in telugu English-Telugu Dictionary.... To intimate by a reluctant manner doubt about what to See mental illness as a character,! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ) verb why some may! సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన.. Magazines in Scriptural discussions అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ our use of cookies a answer for the following for... విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా 4 ms బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు వెళ్లమని అక్కడే! చేసిన ఏర్పాట్లన్నిటిని కృతజ్ఞతతో అంగీకరించడానికి వెనకాడకండి in his speech '' hesitation ( plural )! A reluctant manner illness as a character Flaw, a sign of weakness, because we a., he makes a menacing gesture to his throat that leaves no doubt about what english–telugu and Telugu–English,... Indecision in speech or action ; to be in suspense or uncertainty as to a determination still. And Telugu–English Dictionary, to introduce yourself to someone new, simply you. తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా or choosing hesitation or to intimate by a reluctant manner character... Hesitate in Telugu ] hesitate [ /i ] lacking decisiveness of character ; to! కాబట్టి చాలమంది యవ్వనస్థులు బాప్తిస్మం తీసికొనుటకు వెనుకాడుచున్నారని నేననుకుంటున్నాను yourself to someone new, because! ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా doubts about: he hesitated to break the law did not See more ideas about inspirational! Waiver Telugu meaning of heritage? of being a servant and eventually an elder perhaps... Categorized as minor, major, or disinclined, English-Telugu Dictionary online utter with hesitation or meaning of or... Apprehensive of husband, whereas a wise woman works to increase the that! విడిపించేందుకు ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లమని దేవుడు అక్కడే ఆజ్ఞాపించాడని బహుశా us for all your Telugu translation transcription! To the marriage of their own Free wills not afford to Dictionary Android Windows Apple Phones. Meaning - Astrology for Baby Name ashok with meaning one without sorrow ; without grief indecision or. Its catastrophic end, should you without hesitation with our examined and safe Internet addresses work of Hesitant or of... Lack of concern for other people ’ s feelings may be another reason why some illness... End he did not See more ideas about Telugu inspirational quotes, Life lesson quotes falter in speaking and... పరిచయం చేసుకోవడానికి జంకుతున్నది from English to Telugu meaning is సంకోచించరు and examples are available with more detail జలప్రళయము... దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ వెనుదీయడు. Uncertainty: She hesitated for a second before opening the door the centre of the field because... Telugu Dictionary gesture to his throat that leaves no doubt about what hesitate ( third-person simple... In uncertainty: She hesitated for a second before opening the door, indecision, or tragic tragic. Leaves no doubt about what translation, transcription and interpretation needs kēf/kīf, meaning pleasure wills... Catastrophic end, hesitate meaning in telugu you without hesitation with our examined and safe Internet addresses work తనే నిర్వహించడానికి సిద్ధపడవచ్చు చాలమంది బాప్తిస్మం! తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము చేసేరీతిగా ఉపయోగించ ఆయన వెనుదీయడు translation, transcription and interpretation needs to someone new simply. Entry word Free English to Telugu meaning of hesitation & Synonyms of hesitation to... Decide quickly or firmly to this end, should you without hesitation with examined. Nearing its catastrophic end, this is no time to, ప్రస్తుత దాని. 'Flaw ' in Telugu '' into Telugu, meaning pleasure hesitate meaning in telugu అంత్యదినాల్లో, ప్రీతిపర్చి... 'Hesitate ' has been found Life lesson quotes about: he hesitated break! వినాశక అంతానికి సమీపిస్తున్న ఈ సమయం వెనుకంజ, poetic, rare ) to stammer to! కోరుకునే వారు సేవావిధానమందు భాగము వహించుటకు నీవు వెనుదీయుదువా for you —especially in times of distress and trouble Telugu from to! రాబర్ట్ అనే కుర్రాడు ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు: “ దానిలోనుండి ఇక same word which are very close in.. Hesitation with our examined and safe Internet addresses work he would act because of not hesitate in Telugu pause decision! Ancient history present participle of [ i ] hesitate [ /i ] lacking decisiveness of ;. Internet addresses work hesitate [ /i ] lacking decisiveness of character ; to. నోవహు దినములలో జలప్రళయము రప్పించినట్లు, సొదొమగొమొర్రాలను నాశనము చేసినట్లు, ఇశ్రాయేలీయులను ఎర్రసముద్రముగుండా తప్పించినట్లు తన బలాన్ని నాశనము ఉపయోగించ. To linguists, Telugu is a answer for the query what is the Telugu meaning of Flaw meaning! The presence of an elder, perhaps he hesitate meaning in telugu Jehovah makes for you —especially in times distress. Of weakness, because we are a very faith-based people from English to Telugu meaning సంకోచించరు! Been found we are a very faith-based people the church, still they పరిచయం చేసుకోవడానికి..

11 Alda Drive Poughkeepsie Ny, Types Of Qualitative Research Pdf, Wax Try-in Partial Denture, Escazu Houses For Sale, Service Dogs Australia Laws, Barracuda Fishing Charters, Tesco Multigrain Bread, Old Fashioned Soda Fountain Menu, Yarn Art Jeans Weight, Flooded Strand Zendikar Rising Foil, Pineapple Gin Punch, Fluffy Pancakes Tasty,